เจ้าแม่ตะเคียนทองให้เลขเด็ด (วัดท่าการ้อง) เลขธูปกับปิงปอง 2 ตัว ตรงกันอีกแล้ว! 1 ก.ค 67

0%

ข่าวเด่น เจ้าแม่ตะเคียนทองที่วัดท่าการ้องได้ให้เลขเด็ดธูปและปิงปอง 2 ตัวที่ตรงกันอีกครั้งในวันที่ 1 ก.ค. 67 เป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นและนับถือได้ในฐานะความเชื่อทางศาสนา วันที่ 1 กรกฎาคม 67 นี้เป็นวันที่เฉพาะที่เหมาะสมที่สุดในการทำพิธีเรียกร้องเลขเด็ดนี้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นและมีความสำคัญในฐานะความเชื่อทางศาสนาของชาวบ้านที่มาแสดงบวชที่วัดนี้

Related videos