ฝันล่าสุด!ปู่เหลิมมาให้เห็นใต้ต้นมะขามยักษ์ เลขงวด 16/06/67

0%

เลขฝัน ปู่เหลิมมักจะเล่าเรื่องราวเก่าๆ ให้ฟังเสมอ ท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์มากมาย ท่านเคยบอกว่าต้นมะขามยักษ์นี้เป็นที่สำคัญในครอบครัวเรา มันเปรียบเสมือนเครื่องหมายของความมั่นคงและความต่อเนื่องของชีวิต เมื่อฉันเห็นท่านในฝัน ฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นและความปลอดภัย ความรู้สึกที่เหมือนกับเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่

Related videos