อาจารย์ฌาน โฮลี่ ใบ้เลขนำโชคจักรราศี งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2566

0%

อ.ฌาน โฮลี่ ดูศาสต์ตัวเลขนำโชคจักราศีนั้นไม่ได้ปราศจากข้อโต้แย้ง บางคนโต้แย้งว่าการถือว่าจำนวนหนึ่งประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้นเป็นเพียงความเชื่อทางไสยศาสตร์ ในขณะที่บางคนปกป้องประเพณีนี้อย่างแข็งขันว่าเป็นส่วนสำคัญของอัตลักษณ์ไทย

Related videos