782-82แตกสนั่น ปู่72 ไม่รอช้า ปล่อยเลขดัง ให้เสี่ยงโชค

0%

ในการเล่นหวยแต่ละรอบ นายบ่อนหวยจะต้องจ่ายเงินภาษีอากรให้รัฐ แต่คำนวณเงินภาษีนั้นจะน้อยกว่าเงินที่จะได้รับจากการเป็นนายบ่อนหวยเอง ทำให้นายบ่อนหวยเหล่านั้นยินดีที่จะรับผิดชอบในการจ่ายเงินภาษีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเล่นหวยแห่งนั้น

Related videos