การนับจำนวนสิ่งที่เป็นไปได้ให้เลยไม่ต้องรอ 2ตัวล่าง 1 ก.ย.’66

0%

ทฤษฎีความน่าจะเป็นเป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และคำนวณโอกาสที่เหตุการณ์บางอย่างจะเกิดขึ้น โดยการนับจำนวนสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งหมดและแบ่งด้วยจำนวนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ในกรณีของหวย เลขที่สามารถออกได้มีจำนวนมากและการสุ่มอยู่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

Related videos